T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SÜLEYMANPAŞA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI

Güncelleme Tarihi: 27/01/2021

Süleymanpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi İletişim:

Adres: Yavuz Mah. Selahattin İçli Sok. No:14 D:1 (Perşembe Pazarı içi)

Tel: 0 (282) 258 24 27   Dahili: 7800

Sağlıklı Hayat Merkezi(SHM)


Sağlıklı Hayat Merkezi; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. 

Süleymanpaşa Sağlıklı Hayat Merkezimizde aşağıdaki birimlerde hizmet verilmektedir. 

1.Beslenme Danışmanlığı
2.Kronik Hastalıkların Yönetimi
3.Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı
4.Kadın ve Üreme Sağlığı
5.Gebe Sınıfı
6.Evlilik Öncesi Danışmanlık
7.Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı
8.Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek
9.Sigara Bırakma Polikliniği
10.Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı 
11.Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
12.Sağlık Okuryazarlığı Okulu 
13.Okul Sağlığı Hizmetleri
14.Tıbbi Laboratuvar Ünitesi
15.Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri
16.Tansiyon Ölçüm Hizmeti

Beslenme Danışmanlığı

Sağlıklı bireyler ve hastalar için yaş, cinsiyet ve özel diyet gerektiren durumlara göre (obezite, kronik hastalık gebeler, çocuklar, adolesanlar, yaşlılar vb.) beslenme programları hazırlanır ve danışmanlık, tedavi (tahlilleri değerlendirilmesi) ve izleme değerlendirme hizmeti sunulur.
Vücut ölçümleri ile başvuranların kilo durumları değerlendirilir (sağlıklı bireyler de dahil).
Aile hekimi/hekim tarafından yönlendirilen kronik hastalığı olan bireylere sağlıklı beslenme davranışları kazandırmak için, bireysel ya da halk eğitimleri düzenlenir.

Kadın ve Üreme Sağlığı

Kadınlar başta olmak üzere başvuran bireylere üreme sağlığı danışmanlığı ve uygulama hizmeti verilir. Gebeliği önleyici malzeme (prezervatif, hap, enjeksiyon vb.) dağıtımı yapılır.
Bunların yanı sıra evlilik öncesi danışmanlığı ve düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıfların da eğitimler düzenlenir. 


Gebe Sınıfı

Düzenli olarak gebe bilgilendirme sınıflarında gebelik, doğum, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı vb. konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir. Gebe sınıflarında bebeğin doğum sonrası ihtiyaçları, beslenme, yaşına uygun beceriler, etkili iletişim, gelişim düzeyine uygun oyun-oyuncaklar, kitap önerileri vb. konularda da eğitimler verilir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik hazırlığı yapan bireylere üreme sağlığı kapsamında gebelik, güvenli annelik, gebeliği önleyici yöntemler ve uygulama hizmeti verilir. Hedef nüfusa yönelik; erken tanı amaçlı evlilik öncesi danışmanlık hizmeti kapsamında Hemoglobinopati tanısı için kan alınır ve danışmanlık hizmeti verilir.

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde kronik hastalık ile ilgili (Şeker hastalığı, Yüksek tansiyon, şişmanlık vb.)hasta ya da sağlıklı başvurana, talep olmasını beklemeksizin hastalığa ilişkin danışmanlık, tavsiye ve motivasyon görüşmeleri yapılır.

Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı

Sağlıklı hayat merkezlerinde yaşlanma danışmanlığı ile ilgili olarak düşmenin önlenmesi, güvenli fiziksel çevre, depresyon, Alzheimer ve demans önleme vb. yaşlıların yararlanacağı konularda farkındalık eğitimleri verilir.
Yaşlının fiziksel ve ruhsal iyilik halini engelleyen fiziksel, psikolojik, sosyal, ailesel, kültürel faktörlerin ortadan kaldırılması için eğitim ve danışmanlık verilir.
Yaşlının çevresinden sosyal destek alması amacı ile aile üyeleri arasında iletişimin düzenlenmesi, yaşamı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması için bilgilendirme yapılır. 
Yaşlının saygınlığını korumak, kendi kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmak, kendi işini kendisinin yapabilmesini sağlayarak bulunduğu yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bilgilendirme yapılır.

Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bireyin ruhsal ve/veya fiziksel sağlık sorunları, evlilik veya çift ilişkisi, aile ve çocuklarla iletişim, iş veya okul yaşamı, özel yaşamı gibi konularda yaşanan psikolojik ve sosyoekonomik sorunların çözümü amacıyla gereken eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.
Psikososyal risk faktörleri (şiddet, istismar, aile içi ruhsal sorunlar, yoksulluk vb.) ile başa çıkmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.
Obezite olgularında ve yeme bozukluklarında psikolojik danışmanlık hizmetleri verilir.
Alkol ve bağımlılık konularında danışmanlık hizmeti verilir.
Kriz durumları yaşayan (ölüm, yas, boşanma, kadına yönelik şiddet, ihmal/istismar, afet, intihar gibi) birey, aile, grup ve topluma yönelik danışmanlık ve destek hizmeti verilir.
Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren bireyler uygun kişi ve kurumlara yönlendirilir.
Uyuşturucu bağımlısı kişiler ve/veya yakınlarıyla ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler yapılır, (bağımlılık, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, motivasyonel görüşme, problem çözme becerisini geliştirme vb), grup eğitimleri düzenlenir, uyuşturucu bağımlısı kişilerin tedavisi, rehabilitasyon veya diğer uygun kurum kuruluşlara yönlendirilmesi ve takibi sağlanır.

Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek

Sağlıklı Hayat Merkezlerin de ihtiyaç duyan bireylere yönelik birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirilir.
Benzer durumdaki bireylere  yönelik grup odaklı sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirilir.
Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları sosyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesi belirlenir ve uygulaması sağlanır. 
Uyuşturucu bağımlılarının ve yakınlarının yaşadıkları sosyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesi belirlenerek uygulanır. Gerekli durumlarda tedavi ve rehabilitasyon için diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi sağlanır.

Sigara Bırakma Polikliniği

Tütün bağımlılığı olan kişilere bilgi, eğitim danışmanlık ve tedavi hizmetleri verilir.
Kişiye özel tedavi uygulanır, bireyler sağlık yönünden izlenir, tedavinin gidişatı ve sonuçları ile ilgili olarak kişilere bilgi verilir
Sigara bırakma sürecinde olan bireylere psikososyal destek sağlanır. 
Tütün bağımlılığı ve bırakmaya yönelik halk eğitimleri planlanır ve düzenlenir.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı

Sağlıklı hayat merkezlerinde Çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı ile ilgili olarak;
0-18 yaş arası bireylere yönelik gelişimsel değerlendirmeler yapılarak destek, takip ve yönlendirme hizmeti verilir.
Gelişimsel bozukluğu olan veya özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik olarak takip ve danışmanlık hizmeti verilir.
Ev ve kurum merkezli gelişimsel destek programı uygulanır ve takip gerektiren her çocuk için düzenli olarak ev ziyareti yapılır.
Gerekli durumlarda merkezde bulunan diğer sağlık personeli ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde ev ziyaretleri gerçekleştirilir ve ihtiyaç doğrultusunda diğer destek hizmetlerinin de sunulması sağlanır.
Hizmet bölgesinde bulunan okulların rehberlik servisleri ile işbirliği yapılarak, ailelerin ve çocuk alanında çalışan meslek elemanlarının (öğretmen, ebe, hemşire vb.) gereksinimleri doğrultusunda eğitimler düzenlenir.

Tansiyon Ölçüm Hizmeti

Tıbbi Laboratuvar Ünitesi

Basit laboratuvar testleri yapılır. (Kan ve idar tahlili) 


Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri

Enjeksiyon ve pansuman hizmeti sunulur. Hizmetin bitiş saati yerel ihtiyaçlar doğrultusunda il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenir. Hizmet ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilir. 

Sağlık Okuryazarlığı Okulu 

Sağlıklı hayat merkezlerinde sağlık okuryazarlığı ile ilgili olarak 
Kazalardan korunma eğitimleri
Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık vb. hastalıklara yönelik hasta ve hasta yakını eğitimleri
Hijyen eğitimi 
İç ortam hava kirliliği eğitimi
Yara bakımına yönelik temel eğitimler (şeker hastalında oluşan yaralar vb.)
Bel-Boyun (Omurga) sağlığı vb. konularda eğitimler düzenlenir.

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında  bireylere çürüksüz ve sağlıklı bir ağız için dişleri çürümeden, hatta dişleri çıkmadan önce ulaşılır ve eğitim verilir.
Bebekli ailelere ulaşılarak ailelere diş çürüğü oluşmasının önüne geçilmesi ile ilgili danışmanlık verilir. (ek gıda başlamadan önce, yeterli anne sütü olmayan durumlarda biberon kullanımına başlamadan önce)
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri yapılır. 
Öğrencilerin ağız diş muayeneleri  gerçekleştirilir.
60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencilerinden başlanarak, her yıl sisteme dahil olan öğrencilere ilkokul 4. sınıfın sonuna kadar yılda iki kez, Florürlü vernik uygulaması yapılır.
Diş hekimi takibi ile diş çürüğünün ilerlemesi ve yaygınlaşmasını önlemek için gerekli tedavi hizmeti verilir.
Diş çürüğünün sebepleri ve önleme yolları konusunda ailelere ve halka farkındalık oluşturmak için gereken eğitimler düzenlenir.
Uygulamalı tedavi  gerektiren hallerde (diş üniti varsa uygulama yapılır), yoksa hastaneye sevki sağlanır. 

Okul Sağlığı Hizmetleri

Bölgedeki okullar sağlık ve genel hijyen kuralları yönünden değerlendirilir ve bu konulara yönelik eğitimler düzenlenir.
Okul taramaları yapılır. (ağız-diş sağlığı, işitme vb.)
Okul çağı çocuklarının aşılarının yapılmasını sağlar.