İdari Birimler
25 Ocak 2022

-Bilgi İşlem
-Personel Özlük
-Satın Alma
-Gider Tahakkuk
-Kalite Yönetim Birimi
-Eğitim Birimi
-Enfeksiyon Birimi
-Sivil Savunma
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
-Personel Tahakkuk
-Ambar Ayniyat
-Gelir Tahakkuk
-İstatistik-Tsim Birimi
-Tig
-Arşiv
-Hasta Hakları Birimi