T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Onkoloji Konseyi Çalışmalara Başladı

Güncelleme Tarihi: 30/05/2019

Onkoloji Konseyi ve Multidisipliner Yaklaşım

Kanser, ülkemizde ölümlere neden olan hastalıklar arasında ikinci sırada yer almakla birlikte, erken evre yakalandığında tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kanser tedavisinde hiç bir vaka basit ve sıradan değildir. Bu nedenle tanı ve tedavisinin multidisipliner yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Disiplinler arası olarak da adlandıracağımız multidisipliner çalışmanın amacı; kanserli hastalara en uygun ve en gelişmiş tedaviyi sunabilmektir. Hastalığın tedavisi için farklı branşlardan birçok doktorun ikinci görüşü ve bilimsel fikirleri alınmaktadır. Hastanemizde kurulan “Onkoloji Konseyi” hastaların gerek doğru tanıya, gerekse etkili tedaviye ulaşmaları için bir araç olarak hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Hastanemizde Onkoloji Konseyinde farklı branşlardaki doktorlar her hafta bir araya gelerek vakaları hakkında konuşur, fikirlerini beyan eder ve vakalar için bir sonraki uygun tedavi adımı konusunda karar verirler.

Onkoloji Konseyi tümörün tanı ve tedavisiyle uğraşan; Tıbbi Onkoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Cerrahi Onkoloji, Jinekolojik Onkoloji, Radyoloji, Patoloji, Cerrahlar (Genel Cerrah, Beyin Cerrahi, Göğüs Cerrahı, Üroloji, Ortopedi, Kulak Boğaz Burun, Göz, Kadın Hastalıkları ve Doğum), Göğüs Hastalıkları, Gastro-Enteroloji, Endokrin gibi ilgili branşların katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

  • OnkolojiKonsey1.jpeg
  • OnkolojiKonsey2.jpeg
  • OnkolojiKonsey3.jpeg