Tekirdağ Devlet Hastanesi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
Tekirdağ Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2017 Öz Değerlendirme Planı

Güncelleme Tarihi: 12/10/2017

YIL: 2017

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Kurumsal Yapı

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Kalite Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

12/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Doküman Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Risk Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

07/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Güvenlik Raporlama Sistemi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Eğitim Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Sosyal Sorumluluk

 

Sağlıkta Kalite Standartları

05/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

 

 

 

 

 

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Hasta Deneyimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Hizmete Erişim

 

Sağlıkta Kalite Standartları

12/04/2017 1. KISIM

14/04/2017 2. KISIM VE 3. KISIM

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Yaşam Sonu Hizmetler

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlıkta Kalite Standartları

06/04/2017

3. Öz Değerlendirme Ekibi

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Hasta Bakımı

 

Sağlıkta Kalite Standartları

Dahiliye, Göğüs Hast, Onkoloji,

KBB Klinikleri :04.04.2017

Çocuk, Fizik Tedavi,Ortopedi-Beyin Cerrahi: 04.04.2017 Genel Cerrahi: 04.04.2047 Nöroloji:04.04.2017 Kardiyoloji Klinikleri : 04.04.2017

Kadın-Doğum Kliniği

1. Öz Değerlendirme Ekibi

İlaç Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

03/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sağlıkta Kalite Standartları

06/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Sterilizasyon Hizmetleri

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017

3. Öz Değerlendirme Ekibi

Transfüzyon Hizmetleri

Sağlıkta Kalite Standartları

12/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Radyasyon Güvenliği

Sağlıkta Kalite Standartları

12/04/2017 1. KISIM

07/04/2017 2. VE 3. KISIM

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Acil Servis

Sağlıkta Kalite Standartları

04/04/2017

1. Öz Değerlendirme Ekibi

 

 

SAĞLIKLI HİZMETLER

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Ameliyathane

 

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017 1.KISIM

07/04/2017 2.KISIM

3. Öz Değerlendirme Ekibi

Yoğun Bakım Üniteleri

 

Sağlıkta Kalite Standartları

NYBÜ 06/04/2017

DYBÜ 07/04/2017

KYBÜ 05/04/2017

EYBÜ 06/04/2017

CYBÜ-1 06/04/2017

CYBÜ-3 07/04/2017

ÇYBÜ 11/04/2017

3. Öz Değerlendirme Ekibi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017

3. Öz Değerlendirme Ekibi

Doğum Hizmetleri

Sağlıkta Kalite Standartları

06/04/2017

1. Öz Değerlendirme Ekibi

Diyaliz Ünitesi

Sağlıkta Kalite Standartları

06/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Psikiyatri Hizmetleri

Sağlıkta Kalite Standartları

04.04.2017

1. Öz Değerlendirme Ekibi

Biyokimya Laboratuvarı

Sağlıkta Kalite Standartları

1.Kısım: 06/04/2017 2.Kısım: 11/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Sağlıkta Kalite Standartları

12/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Patoloji Laboratuvarı

Sağlıkta Kalite Standartları

14/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

 

 

 

 

 

 

 

GÖSTERGE YÖNETİMİ

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Göstergelerin İzlenmesi

Sağlıkta Kalite Standartları

07/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

 

DESTEK HİZMETLERİ

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI

ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Tesis Yönetimi

 

Sağlıkta Kalite Standartları

07/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Otelcilik Hizmetleri

 

Sağlıkta Kalite Standartları

11/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Bilgi Yönetim Sistemi

Sağlıkta Kalite Standartları

03/04/2017

1. Öz Değerlendirme Ekibi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

03/04/2017

1. Öz Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Sağlıkta Kalite Standartları

07/04/2017

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Atık Yönetimi

Sağlıkta Kalite Standartları

06/04/2017 1. 2. VE 3. KISIM

2. Öz Değerlendirme Ekibi

Dış Kaynak Kullanımı

Sağlıkta Kalite Standartları

14/04/2017

2. Öz Değerlendirme Ekibi

 

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİPLERİ VE DEĞERLENDİRME ALANLARI

 

1. Öz Değerlendirme Ekibi

 

2. Öz Değerlendirme Ekibi

 

3. Öz Değerlendirme Ekibi

 

4. Öz Değerlendirme Ekibi

 

Uzm. Dr. Engin GÜRCÜ

Uzm. Dr. Deniz AKPINAR

Uzm. Dr. Göksel VATANSEVER

Dr. Emsal GEMİCİ

 

Yasemin KESKİN

Gülten KELOĞLU

Uzm. Dr. Aylin GÖNÜLTAŞ

Yeşim YILMAZ

Meftune ŞAHİN

 

Gonca USLU

Melahat AYDEYER

Zergül TİMUR

 

Burcu YILDIZ

Nilüfer DEMİREL

Semiha YILMAZ

Rukiye İNCİ

 

Aysun GÜNGÖR

 

Hülya GÜR

Birsen SALMAN

 

Caner IŞIK

 

 

 

 

             

1. Öz Değerlendirme Ekibi

2. Öz Değerlendirme Ekibi

3. Öz Değerlendirme Ekibi

4. Öz Değerlendirme Ekibi

Bilgi Yönetim Sistemi

Atık Yönetimi

Ameliyathane

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmet.

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı

Yoğun Bakım Üniteleri

Tesis Yönetimi

Psikiyatri Hizmetleri

Otelcilik Hizmetleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Biyokimya Laboratuvarı

Doğum Hizmetleri

Göstergelerin İzlenmesi

Sterilizasyon Hizmetleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Acil Servis

Patoloji Laboratuvarı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Diyaliz Ünitesi

Hasta Bakımı

Radyasyon Güvenliği

 

Transfüzyon Hizmetleri

 

Hizmete Erişim

 

İlaç Yönetimi

 

Yaşam Sonu Hizmetler

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

 

Eğitim Yönetimi

 

Hasta Deneyimi

 

Sosyal Sorumluluk

 

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

 

Risk Yönetimi

 

Kurumsal Yapı

 

Kalite Yönetimi

 

Göstergelerin İzlenmesi

 

 

 

Doküman Yönetimi